Ay Ve Güneş Burçları

Fal Deryası'ndaki büyük yeniliğe 1 vade kaldı..!
10.08.2017 18:22

Ay Ve Güneş Burçları

AY VE GÜNEŞ BURÇLARI

Gezegenler gece göğünde ilerlerken çeşitli burçlarla ilişkilendirilirler. Gerçi gezegenlerden başka astroloji iliminin parçası olan iki diğer önemli göksel cisim daha vardır: Güneş ve Ay. Şimdilik bilmeniz gereken tek şey, bu iki göksel cismin -Güneş ve Ay'ın- doğum haritalarınızı anlamanızda son derece önemli olduklarıdır.

GÜNEŞ BURÇLARI

Güneş burçları kişiliğinizin ana hatlarını belirler ve egonuzu temsil eder, Güneşinizin denk geldiği burç hedeflerinizi ve bu hedefleri nasıl gerçekleştireceğinizi etkiler. On iki Güneş burcu, aylarla genel hatlarıyla birbirinden ayrılır ama bu ayrımlar tam olarak aylarla örtüşmediğinden iki burç arasındaki çizgi üzerinde de doğmuş olabilirsiniz. Durum böyleyse her iki burç için de ayrı ayrı yorumları okuyunuz. Örneğin Koç'un döndüğü tarih olan 19 Nisan'da doğduysanız, Boğa burcuna atfedilen yorumları da okuyunuz çünkü bu yorumların bazıları muhtemelen sizin için de geçerlidir. 

Kendi doğum haritanızdaki genellemeler yükselen burç ve Ay burcunu değil de sadece Güneş burcunu kullanmak gibi yanlış değildir ama hikayeniz bundan ibaret de olamaz. Bu durum, her insanın doğasında olan engin çeşitliliği hesaba katmaz. Bununla birlikte yeni tanıştığınız bir insan hakkında genel bir bilgi sahibi olmanız açısından bu genel yorumları kullanmak nispeten doğru ve uygun bir yöntemdir.

AY DÜĞÜMLERİ

Ay düğümleri düzlemin ya da Ay yörüngesinin eliptik (Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi) çizgiyle kesiştiği açılara işaret eder. Düğümler bir doğum haritasının yorumlanması konusunda önemlidir ama astrologlar arasında bunların ne anlama geldiğine dair görüş ayrılıkları vardır. Astrolog Robert Hand düğümler "diğer insanlarla olan bağlantılarla ilişki halindedir, yani bir ilişki aksı oluştururlar. Bu bağlamda Kuzey Ay Düğümü birleştirici bir özellik sergilerken Güney Ay Düğümü'nün ayırıcı bir niteliği vardır," der.

Bir başka teori de düğümleri reenkarnasyonla ilişkilendirir. Bu teoriye göre Güney Ay Düğümü, önceki yaşamlarımızda edindiğimiz davranış ve düşünce motiflerinin derinlemesine işlenmiş olduğu karmayı temsil eder. Bu yaşamda en derine kök salan büyüme alanımızı temsil eden Kuzey Ay Düğümü aracılığıyla bu izlerin üstesinden gelmemiz gerekir.

Astrolog Steven Forrest İçimizdeki Gökyüzü adlı eserinde "Ay'ın Güney Ay Düğümü kararımızı temsil eder... İçgüdüsel ve otomatik gelişen türdeki davranışları gösterir... Spontane bir şekilde ortaya çıkan hareket motifleri ve düşüncelerle ilgilidir," der. Forrest'a göre, "Kuzey Ay Düğümü geçmişe dair bitmek tükenmek bilmeyen gerilimin olduğu noktaya işaret eder. Biz bu noktayı deneyimleme cesaretini gösterdikçe son derece yabancı ve egzotik bir gerçekliğin kapıları karşımıza aralanır. Kırılma noktasına doğru uzanırız."

Düğümler bazen Satürn'le simbiyotik bir ilişki içindelermiş gibi görünür. Doğum haritalarımızda Satürn'ün bulunduğu yerde kısıtlamalarla karşılaştığımızda, belli ki Kuzey Ay Düğümü enerjilerimiz üzerinde çalışarak Güney Ay Düğümü'nün neden olduğu önyargılarından kurtulmaya çalışıyoruzdur. Kuzey Ay Düğümü aynı zamanda çekim alanına kapıldığımız, Güney Ay Düğümü ise kaçındığımız insanları temsil eder.

KUZEY VE GÜNEY AY DÜĞÜMLERİ

Hindu astrolojisinde her iki düğümün de "kötücül" ("kem talihli") olduğu düşünülür. Batı astrolojisinde Kuzey Ay Düğümü Ejderhanın Kafası olarak adlandırılır, nispeten kolay bir açı olduğu düşünülür ve Jüpiter'e eşdeğerdir. Kuzey Ay Düğümü ya da Ejderhanın Kuyruğu ise Satürn'e eşdeğerdir.

ÖNYARGI VE AÇILIM

Karma'ya körü körüne bağlılık özgür iradenin inkârı anlamına gelir. Bunun yerine Güney Ay Düğümü'nü ya önceki enkarnasyonlardan kaynaklanan ya da kendi yaşantımızda yavaş yavaş ortaya çıkan bilinçsiz bir ön yargı olarak düşünün. Bunlar, kendimizi geliştirmek için kurtulmamız gereken şeydir. Kuzey Ay Düğümü burcu ve denk gelen ev, spiritüel varlıklar olarak kişisel tahminimize doğru evrilebilmemiz için hayatımızın açılması gereken alanını gösterir.


Yorumlar: