Batı Astrolojisi ve Mitolojisi

Fal Deryası'ndaki büyük yeniliğe 1 vade kaldı..!
02.02.2016 16:55

Batı Astrolojisi ve Mitolojisi

Batı astrolojisi, bazılarının bildiğinin aksine yıldızlarla ilgili olmadığı mevsimlerle alakasının olduğu bir disiplindir. Ekliptiğin sembolik olarak 30º’ar derecelik 12 kısma ayrıldığı bir ölçüm kullanılmaktadır. Bu şablonun başlangıcı olarak da ilkbahar başlangıcı olarak 0º Koç noktasını alır fakat bu nokta Koç takımyıldızının başlangıç noktasıyla kesinlikle karışmamalıdır. Yaklaşık 2000 yıl önce aynı hizada bulunduklarından bu noktaya o takımyıldızının ismi verildi. Zadyağın mevsimsel burçları uzayın matematiksel – geometrik olarak bölünüşü ile oluşmaktadır. Bunlar yani takımyıldızı olmadığını bilmeliyiz. 

Ekinoks (Ilım Noktaları ) ve Soltist (Gündönümü) Noktaları

Dünyanın bu iki temel fiziksel hareketi ve bu hareketleri dolayısıyla kesişen iki önemli büyük çember astrolojik sembolizmin köklerini oluşturduğunu görüyoruz. Bir yıl içerisinde ekliptiğin göksel ekvatorda kesiştiği noktalara Ekinoks ( Ilım noktaları) isminin verildiğini görüyoruz. İlkbahardaki (yaklaşık 21 Mart ) kesişme noktası 0º Koç ile başlar, sonbahardaki (yaklaşık 23 Eylül ) kesişme noktası 0º Terazi ile başladığını görürüz. Güneşin ekliptik üzerinde göksel ekvatordan maksimum uzaklığına eriştiğin noktalar da Solist ( Gündönümü) noktaları adı verilir. Yaz solstisin de ( Yaz başlangıcı yaklaşık 22 Haziran ) Güneş göksel ekvatorun üstündeki en uzak noktaya ulaşır ve bu nokta 0º Yengeç olduğu bilinmektedir. Kış solistisinde (kış başlangıcı yaklaşık 22 Aralık ) ise Güneş göksel ekvatorun altındaki en uzak noktaya ulaşır. Bu nokta ise 0º Oğlak ismini alır. Mevsimleri başlatan bu özel noktalar astrolojinin dört kardinal burçlarının başlangıçlarıdır. Bu burçlar Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarıdır. Batı astrolojisi yıldız zodyakını değil mevsime endeksli tropikal zodyakı tercih etmektedir. Bu iki Zodyak arasında ekinoksların kayması nedeniyle 26 dereceye yakın bir fark oluşmaktadır. Bu farka ‘aynamasa’ ismi verilir ve efemerislerde bunu aylık olarak izleyebilirsiniz. Batı astrolojisinde kullanılan tropikal Zodyak Güneş2in deklinasyon döngüsünde Güneyden Kuzey’e geçtiği 0 derece noktasını, 0 derece Koç Burcu olarak alır ve gökyüzünü her biri 30 dereceye eşit olarak 12 parçaya bölmüş olur. Takımyıldızlarının boylamları farklılık gösterir, kimisi kısa kimisi de uzundur. Yorumlar: