Enerjiyi Toplamak

Fal Deryası'ndaki büyük yeniliğe 1 vade kaldı..!
22.06.2017 03:23

Enerjiyi Toplamak

İnsanlar realitenin benzer paydalarını farklı algı, an, ad, dil, din ve sembollerle yaşarlar. Kadim öğretilerin içrek bilgisi aynı ve tek kozmik bilgi ile birleşen bir nokta gibidir. Bu nokta, hakikat bilgisinin kaynağını, nesnel alemin tek bir noktasının yansımasından ibaret olduğunu ve Hz.Ali'nin "B'nin altındaki noktadayım" dediği tek başlangıçsız ve sonsuz Öz'ü anlatır.

Her şey, Yaratıcı'nın mutlak düşüncesinde gelişirken, Hikmet, O'nun kendilerinkini; kendilerinkine tanıtmasıdır ki; her insanın içinde saklı olan Güç, kendinden, kendine ibadet, zikir gibi yöntemler kullanarak da açılabilir. Ancak, sadece, kendi çabası ve talebi ile açılacaktır. Dini ritüellerin uygulanmasının önemi büyüktür. Burada verdiğim yöntem ise, kabalistik tradisyondaki bir yöntem.

Tam başınızın üzenide parlak bir ışık küre düşünün. Nefesinizi içe alarak bu ışık küreden biraz kalbe çektiğinizi ve gönderdiğinizi tefekkür edin. Nefesi verin ve ışını yeniden nefes alırken çekerek alıp, bedenin geri kalan kısmından aşağı yayın, sonra da, tabanlardan geçirerek yere ve nihayetinde Dünya'nın merkezine dek gönderdiğinizi duyumsayın.

Yeni bir nefes alın ve Dünya merkezinin ateşli enerjisinin hafif kırmızı ve altın rengi karışımı bir buhar biçiminde kalbimize geri döndüğünü düşünün. Bunu orada tutup kalbinizi enerjilediğinizi imgeleyin. Nefesinizi verirken, bu ışık ısı ve buharın yaşam gücü olarak genişlediğini görün. İmajinasyonda zorlanma olursa hortuma benzer bir kanalın Dünya merkezinden size doğru uzanıp, ayak tabanından kalbinize çıktığını düşünün. Bu enerji minik toplardan oluşuyor olabilir, hepsi de art arda ayaklardan omurilik ve kalbe gitmektedirler. Ve şimdi, madde ile enerjinin buluştuğu, hatta var edildiği yerin; evrenin kalbinin bu yer olduğunu tefekkür edin.Kalbin duyguları, Tac'ın sınırsız enerjisini oluşuma itiyor ve biz aynı anda, istersek oluşumu tekrar Taç'a veya başka yere iletebiliriz. Kalbimizi fazla ısıtmamak, biriktirilen enerjiyi dolaştırmak, ya da fazla ise boşaltmak için, bir tılsıma veya bir bardak suya bunu aktarabiliriz. Ayrıca güneş sinir ağı merkezinden boşaltıp, auramızda da genel bir enerji dolaşımını sağlayabiliriz.

Işın kürelerinin bedenimizde belirginleştiğini, ışığın hem vücudumuz, hem de çevresinde dairevi biçimlerde gezdiğini, çok iyi ve derin bir imgeleme ile hayal edin. Bunlar deri altına sonra kemiklere insin, indikçe yoğunluğu ve kuvveti artsın. Böylece Auranız temizlenir, genişler ve güç oluşur, enerji her an için hissedilir biçimde imgelenmeli ve gerçekte de bize geleceğinden kuşku duyulmamalıdır. Bu birleşen ışık küreleri, sonrasında bir pınar gibi omurilikten yukarı yavaşça yükseltilmelidir. Deneyim arttıkça, Kundalini omurilik boyunca ve Taç'a doğru hızlı biçimde ve yoğun olarak çıkarılacak, yükseltilecektir.

Açık bir alevle aura ile buluşan bu ışık seli, en son havai fişek patlamasını andıran parlak ve yarı çapı her yöne doğru bir metre civarında yayılan bir patlama yaratmalıdır. Ayaklardan girip, bacaklara yükselmeli, bedenden geçip başa yönelmeli ve aura ile buluşmalı, böylece; dolaştığı bedeni arındırarak enerji ile doldurulmalıdır.

Tüm bu teknikler uygulanarak yapılan her alıştırma sonrasında dokular güçlenerek enerjilenir. Tabi, kemiklerin, iliklerin arındırılıp güçlendirerek omurlar arasındaki dokuların sinir bağlantılarının diri, enerjili ve güçlü olduğunu da imgelenmelidir. En az iki kez 15-20 dakika ayırarak böylesi bir aktivasyon yapıldığında yetenekler de farklı bir düzeye doğru genişleyebilir.

Kabala'da Tanrı YHVH'nin (Yahweh) dört harfli dikey olarak üst üste konulduğunda Adem'e atfedilen insan şekli ortaya çıkar. Yaratılışın bu Kutsal İsimde kökü bulunduğu ve telaffuz ediliş biçimi ise korunan bir sırdır. Bu adın değişik terkipleri üzerinde çalışan kabala dalları bulunur.

Bu dört harfli ad; Tetragammaton, Yaratılışktaki Gizli Ateşi ve Kundalini gücünü deaktive edebilmek için bir şifreyi de barındırır. Harflerden ilki olan Y-Yod; kafa, salgı bezler ve endokrin sistemi- Ateşle ilintilidir. İkinci harf H-Hez; omuz, göğüs, kan dolaşımı, solunum kardiyo sistemi- Havayla ilintilidir. Üçüncü harf V-Vau; sinir sistemi, omurilik- Su ile ilişkilidir ve dördüncü harf olan H-heh; kalça, bacak, ayak, iskelet- Toprak ile ilişkilenirler. Heh harfindeki nokta, madde içindeki gizli bulunan, yaratılışın, Işık, Aşk,, Hayat noktasıdır. Kozmik şuur ve güzü bağışlarlar.

1.Boğa- Satürn- Ay, Kalpte ATEŞ

2.Kartal- Jüpiter- Merkür, Karaciğerde SU

3.Aslan- Mars- Venüs, Akciğerlerde TOPRAK

4.Melek- Venüs- Güneş, mesanede HAVA

5.Ruh- Merkür- Jüpiter

6.Luna-Ay-Jüpiter

7.Sol-Güneş-Satürn


Yorumlar: