Hint Astrolojisi

Fal Deryası'ndaki büyük yeniliğe 1 vade kaldı..!
20.04.2016 00:56

Hint Astrolojisi

Hint astrolojisinin sistemi en az 5000 yıllık bir geçmiş ve geleneğe sahip olduğu bilinmektedir. Ancak yazılı kayıtlar alınmaya başlaması 5000 yıl öncesine dayandığından genel kanı olarak 5000 yıllık bir tarihi olduğu yönünde söylenmektedir. Esas itibariyle Hint astrolojisi Hindistan da Veda’lar olarak bilinen yazıtların bir parçasıdır. Veda’lar kutsal bilgiyi anlatan kutsal metinlerin toplamına denir. Kutsal olanın dili ya da Tanrının şifreli dili olarak da bilinmektedir. Hint astrolojisi en basit anlamıyla ruhun yolculuğu anlamına gelmektedir. Hint astrolojinde burçların kısaca anlamlarına bir göz atalım.

Koç, Aslan, Yay 

Ateş gurubu olarak adlandırılmaktadır. Yaşamsal enerjiyi, hareketi, cesareti, güzü kara olmayı temsil etmektedir. Bu ateş grubundan benlik duygusu aşırı şekilde kendini göstermektedir. Aceleci bir yapıya sahiptirler. Kişisel istek ve arzuları olmazsa olmazlarıdır. Liderlik vasıfları, yaratıcı, çabuk sinirlenip çabuk sönen, çok çabuk harekete geçen bir yapıya sahiptirler. Ateş grubunun üyeleri ateşin sıcaklığını, öfkesini ve tutkusunu ruhlarında taşırlar.

İkizler, Terazi, Kova

Hava grubu olarak adlandırılır. Hava, yüksek zekâ, bilgi ve öğrenme merakı ile her konuda açık ama çabuk sıkılan, sebat etmekte zorlanan gelip geçen rüzgârlar gibi bir yapıya sahiptirler. Zekâsı parlak, kavrama gücü gelişmiş, yaratıcı ve farklı bir guruptur. İkizler fikirleri ortaya koyar, terazi bu fikirleri tartar, kova ise bunları toplumsal bir olaya büründürür.

Akrep, Yengeç, Balık

Su gurubu olarak adlandırılır. Duygusal, hassas, kırılgan ve çabuk içe dönen bir yapıya sahiptirler. Bireysel ihtiyaçları kadar başkalarının ihtiyaçlarına da sezgisel, mantıksal davranabilirler. Zengin hayal dünyası ile yaşarlar. Grupta yüreğinin seslerini dinlemek ağır basar. Yengeç aile ve çocukları temsil eder, akrep görünmeyen yerde gizemi çözer, balık ise hayallerinin peşinde yaşamaktadır.

Boğa, Başak, Oğlak

Toprak gurubu olarak adlandırılır. Kök saldığımız, bağlandığımız, göçebelikten yerleşik düzene geçtiğimiz zamanların olgusunu taşır. Mantıksal hareket eder, kararlıdır, sabırlıdır, ne istediğini bilen, mücadeleci bir yapıları mevcuttur. Kolay karar veremezler ama kolayda verdikleri karardan dönmezler. Boğa toprağı işleyen, oğlak organize eden, boğa ise kök salmayı başaran bir yapıdadır.Yorumlar: